Vervanging wet DBA voor meer zekerheid

Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. In het regeerakkoord 2017-2021 staat dat zzp’ers om de juiste redenen moeten kiezen voor het zzp-schap en dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Er komt een nieuwe wet voor meer zekerheid.

Nieuwe wet vervangt wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) geldt sinds 1 mei 2016. Het doel van de wet is schijnzelfstandigheid tegengaan. Door de wet DBA zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. De handhaving van deze wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020 (voorheen was de handhaving opgeschort tot 1 juli 2018).